Jak napisać skuteczną informację prasową?

Informacja prasowa to jeden z podstawowych narzędzi komunikacji z mediami, które służy do przekazywania ważnych informacji o firmie, produkcie, usłudze, wydarzeniu lub innej kwestii. Informacja prasowa powinna być napisana w sposób klarowny, zwięzły i przyciągający uwagę dziennikarzy i czytelników. Tylko wtedy jest szansa, że taką informacją zainteresują się dziennikarze.

Oto kilka wskazówek, jak napisać skuteczną informację prasową.

Zadbaj o atrakcyjny tytuł. Tytuł informacji prasowej powinien być krótki, konkretny i zainteresować odbiorcę. Powinien zawierać najważniejszą informację lub korzyść, jaką oferuje firma lub produkt. Unikaj używania zwrotów typu „zapraszamy”, „polecamy” czy „najlepszy”, które mogą być odebrane jako reklama lub autopromocja.

Użyj podtytułu. Podtytuł to dodatkowe zdanie, które uzupełnia tytuł i podaje więcej szczegółów na temat informacji prasowej. Podtytuł powinien być również krótki i zwięzły, a nie powtarzać tego, co już zostało powiedziane w tytule.

Zastosuj piramidę odwróconą. Piramida odwrócona to technika pisania, która polega na tym, że najważniejsze informacje podaje się na początku tekstu, a następnie stopniowo przechodzi się do mniej istotnych szczegółów. Dzięki temu czytelnik może szybko zorientować się, o co chodzi w informacji prasowej i zdecydować, czy chce ją czytać dalej. W pierwszym akapicie informacji prasowej powinny znaleźć się odpowiedzi na pytania: kto? co? gdzie? kiedy? dlaczego? jak?

Unikaj języka reklamowego. Informacja prasowa nie jest reklamą ani ulotką promocyjną. Nie powinna zawierać nadmiernych przymiotników, określeń typu „rewolucyjny”, „niezawodny” czy „niesamowity”, ani zachęcać do zakupu produktu lub usługi. Informacja prasowa powinna być obiektywna i oparta na faktach, a nie na opinii lub emocjach.

Podaj źródła i cytaty. Jeśli w informacji prasowej odwołujesz się do jakichś danych statystycznych, badań, raportów lub opinii ekspertów, podaj ich źródła i cytuj je poprawnie. Możesz również zamieścić cytat osoby reprezentującej firmę lub organizację, która jest nadawcą informacji prasowej. Cytat powinien być krótki, trafny i podkreślać główny przekaz lub wartość dodaną produktu lub usługi.

Dodaj dane kontaktowe. Na końcu informacji prasowej powinieneś podać dane kontaktowe osoby lub działu odpowiedzialnego za komunikację z mediami. Powinny to być imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail. Możesz również dodać adres strony internetowej firmy lub produktu oraz linki do mediów społecznościowych.

Sprawdź poprawność i przejrzystość tekstu. Zanim wyślesz informację prasową do mediów, upewnij się, że jest ona napisana poprawnie pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym. Sprawdź również, czy tekst jest przejrzysty, logiczny i łatwy do zrozumienia dla odbiorcy. Unikaj skrótów, żargonu branżowego i niejasnych terminów. Jeśli to możliwe, poproś kogoś o sprawdzenie i ocenę Twojej informacji prasowej.

Jeżeli potrzebujecie informacji prasowych dla swojej firmy i chcecie zaistnieć w mediach, skontaktujcie się z nami pod adresem e-mail: kontakt@tekstnet.pl lub numerem telefonu: 510 055 091.